Politika privatnosti

Lični podaci

  • Poštovanjem zakona i klauzule ugovora o postojećim uslovima, Elite Print koristi lične podatke klijenta samo za namene koje su navedene u ugovoru.
  • Elite Print ima pravo da koristi podatke korisnika u slučaju ponude robe i usluga, promocija, slanja čestitki, pitanja u vezi statistike i u sve druge legitimne svrhe, osim u slučaju izričitog neslaganja klijenta, poslatog na mail Elite Print-a.
  • Upotreba ličnih podataka, koja se nalazi u tekstu iznad, nije detaljno navedena i ne stvara dodatne obaveze za Elite Print.
  • Ako se lični podaci koriste u bilo koje druge svrhe, to će biti u skladu sa srpskim zakonom, međunarodnim aktima, internet etikom i moralnim pravilima.

Otkrivanje informacija

Elite Print preko www.stampanamajicama.rs obavezuje se da ne otkrije bilo kakve lične podatke o kupcima trećim licima: državni organi, preduzeća, pojedinci i drugi, osim ako:

  • je dobio pismenu saglasnost klijenta;
  • informacija je potrebna od strane državnih organa ili funkcionera, prema važećem zakonu imaju pravo da zahtevaju i prikupljaju informacije;
  • Elite Print je dužan da pruži informacije u skladu sa zakonom
Cart
  • No products in the cart.